Greška
  • Greška u učitavanju tekuće vijesti.
  • Barjaktar

  • Bubnjar

  • Kapitan

  • Četa

  • Kapitan i srdar

  • Moštra

  • Kumbat

Mejdan Učijakih

A da bi zna prijateju dragi

Mali Učijak što se jadno fali

Da u Selu nima kapitana

Do sokola Viska Padovana.Kadar igra vidit ga je dika

Viteškoga on ima alfira

Kojemu se ne može reć ništa

Ima nauk pokojnog dida.Za srzenta Bosnića Pulente

A ni njemu ni nikakve mende

Ije mladić od dobre famije

Od ditinstva gre u Kumpanjije.Kapulara Hrvata od Blata

Uprav brata Batistić Ivana

I više ti neću kazat tega

Bili su svi kako ki od kega.Da ne rečeš da jan falin svoga

Nu mladoga Bršćana Antonja

Lipo igra lišće se obrće

Kako tovar u putilih trče.Svaki otac fali svoju dicu

Kapitani kako po Pelicu,

Ništa otac no i mila majka

Da su u kući do tri kapitana.A otac ga po pijaci fali

Pur Boga mi kapitan je pravi

Tamburlenko na to reče Bruco:

Muč Boga ti ne govori ludo.Na to Bršćan pa se Ivan skoči

Na Brucota on izvali oči,

A moj Bruco jan ti jubin viru

Jan ću izać u drugu nediju.Neka viče Visko živa vatra

Jan ću izać da osvetin brata

Još ni Ivan ove riči izreka

Skoči na to ti Žuvela Petar.Pustite me prid zadnju nediju

Da izveden i ja Kumpanjiju

Da me vidi Brukovica Mara

Kapitanom eda bi me zvala.I da bi me Bruk vaze za zeta

Brjatara istoga ću Petra

Pofaliće mene svaka divna

Za srzenta stavit ću kužina.A da bi zna prijateju dragi

Petar Blagoš što se jadno fali

Da u Selu ne ima terzije

Ni za vijat njegove protiveNego jedan u vrh Učijaka

Koji boje zna z bandiron vladat

Kojemu se ne može reć ništa

Boškovića Antonja Gužiška.A su svima ije meni lako

Žimakalom ako će na Blato

Misli Petar da ne čuje niko

Ma ga sluša Marinović Miko.Žimakalo to Mikula sluša

I on sluša iz jednog uha

Kad je bilo prid zadnju nediju

Homo braćo vidit Kumpanjiju.Svit se uspinje na vrata od lože

Barjatare za vidit boje

Barjatari kako će se batit

Jedan drugom pijacu pridati.Svirci sviru a tamburli batu

Eto ti jih pobre na pijacu

Kako viju sve jin gre od ruke

Narod čeka kom će pasti ruke.Žimakalo sad van gorjnji vije

Na Blagaša sempre se namiče

A da mi ni radi kapitana

Drža bi ga do mrkloga mraka.A da mu ni radi Kumpanjije

Drža bi ga do Zdrave Marije.

Kapitani ne šću čekat više

Mahnu rukom živa vatra sipje.Ondar bilo sam se spominjalo

A min braćo uz gusle pivajmo

Koga nije da kruha ne ije

A vin braćo zdravo i veselo.

Facebook

Podjeli sa prijateljima